پرواز2477

چشمک زدی

   و دور شدی..

و من دنبال تو راه افتادم..

کاش به خانه ات می رفتی..

که میان قصه بود ورویا..

و یا به موزه

و یا به تئاتر

اما راه به کتابخانه ها بردی

لعنت به تو!!!

من،حالا

سالهاست کتاب ها را ورق می زنم..

و تو را نمی یابم..

"رسول یونان"

/ 0 نظر / 21 بازدید