پرواز2441

مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست

مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست

بلکه مثبت اندیشی یعنی:

باور داشته باشید؛برای هرمشکلی راهی هست

باور داشته باشید

راه رسیدن به خواسته های تان عزم واراده خودتان است

باور داشته باشید،اگر به هدفی نرسیدیم

آخر دنیا نیست..

باور داشته باشید که انسان ها،قصد آزار شما را ندارند

بلکه آنها هم مشکلات خودشان را دارند

و از همه مهمتر:

باور داشته باشیدکه همه چیز در دست قدرت لایزال خداوند است

از امروز تلاش کنید ؛مثبت باشید

فردی مثبت اندیش اما واقع گرا

لحظه هایتان پراز انرژی مثبت

+کاش بتوانیم همیشه و همیشه فردی مثبت اندیش

باشیم تا با انرژی مان دیگران هم به آرامش برسند

/ 1 نظر / 18 بازدید
M@ry@m

انشالله[لبخند]