پرواز2469

یادباد آنکه سر کوی تو ام منزل بود..

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود..

در دلم بود که بی "دوست" نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من ودل باطل بود..

"حافظ"

/ 1 نظر / 20 بازدید
انسان

حافظ شعرهاش عالیند...[هورا][گل]