پرواز14

شادی عشق برای این ساخته نشده است

که بالالایی اش به خواب روی ،بلکه برای این است

که بازهم به مبارزه ادامه دهی....

گزارش یک آدم ربایی/گابریل گارسیا مارکز

/ 1 نظر / 4 بازدید