پرواز2459

نامه ای در جیبم

و گلی در مشتم

غصه ای دارم با نی لبکی

سرکوهی گرنیست

ته چاهی بدهید..

تا برای دل خود بنوازم..

عشق جایش تنگ است!!

"حسین منزوی"

/ 5 نظر / 22 بازدید
مات خدا

همه چيز داشت خوب پيش ميرفت كه يهو بزرگ شديم

نسیم

[دلشکسته]

مات خدا

چرا عاقلان را نصيحت کنيم *** بياييد از عشق صحبت کنيم تمام عبادات ما عادت است *** به بي عادتي کاش عادت کنيم چه اشکال دارد پس از هر نماز *** دو رکعت گلي را عبادت کنيم چه اشکال دارد که در هر قنوت *** دمي بشنو از ني حکايت کنيم پراکندگي حاصل کثرت است *** بياييد تمرين وحدت کنيم بيا جيب احساس و انديشه را *** پر از نقل مهر و محبت کنيم پر از گلشن راز از عقل سرخ *** پر از کيمياي سعادت کنيم رعايت کن آن عاشقي را که گفت *** بيا عاشقي را رعايت کنيم