پرواز58

گـــ ـــاهــی که میرسم به تَهِ تَه ِخط گرفتاری هام
همونجا که حـ ـرفی نمی مونه جز شکایت کردن
چشمامـو میبندم و به بعضی آدمـهـای دیگر فکــر میکنم ...
به آدماے گرفـــتار تر، مـــریض تر، تنـــهاتر ...
اون وقته که میگم :
خدایـــ ـــــــا شکــــرت ...

خدایا شکرت

/ 1 نظر / 4 بازدید
دخترک بهار

کاش منم بتونم اینطوری باشم همیشه بهاری باشین