پرواز6

اگـــر می دانستی کــه چقدر دوستتـــ دارمـــ
نگاهتـــ را تــا ابد بر من می دوختیــ
تــا من بر سکوتـــ نگـــاه تـــو
رازهــای یکـــ عشـــق زمینی را بــا خــود بــه عرش خــداوند ببــرمـــ

/ 0 نظر / 4 بازدید