پرواز2429

اخم یا خنده؟

من خنده را انتخاب می کنم..

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد

با سختی و ترس هایم روبرو خواهم گشت..

و ایمان دارم همه چیز درست خواهد شد....

/ 4 نظر / 18 بازدید
انسان

[هورا][هورا][هورا]بله درست میشه

نسیم

کاش بشه خنده هامون پایدار باشه برا همیشه[لبخند]

مات خدا

آنجا نشسته ای و لبخند میزنی اما دستی تکان نمیدهی … ای کاش آن قاب ، قاب پنجره بود !

M@ry@m

ایشالله[لبخند]