پرواز16

گوشـهایمـ را می گیرمـ.....
چشمـــــــ ــهایمـ را می بنــــدم...
و زبانـــ ــمـ را گــــــــ ـاز می گیــــرم..
ولیــــــ...
حریــــــ ــف افکارم نمی شومــــ..
چقــــدر دردنـــــ ـــــــ ـآک است ....
فهمیـــــــــدن...!!!

    چتر

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهلا

سلام وبلاگ زیبایی دارید.[لبخند]