پرواز29

آدمهای احساساتی در هر لحظه از زمان ؛
تمام افکارخصوصی و احساسات واقعیشان را
به تمامی جهانیان اعلام می کنند !
... آنها تنها کسانی هستند ،
که «دوستت دارم» را با تمام وجودشان احساس می کنند ...
و برای فریاد زدنش از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسن

/ 0 نظر / 4 بازدید