پرواز2419

من دلم گرفته

هرچه می روم نمی رسم..

ردّ پای دوست

کوچه باغ عشق

سایبان زندگی کجاست؟

"محمدرضا عبدالملکیان"

/ 8 نظر / 20 بازدید
انسان

واقعا رد پای دوست کجاست؟!!![دست]

فریبا

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است...

فرنگیس

وقتي تو با مني... " ترافيك" ميتونه زيباترين مكث عالم باشه..! [گل]

فرنگیس

در وجـــود هــــر زن .. دخـتـربـچـه ای چــهارسـالـه بـبـیـن کـه از تـو فـقـطــ مـــــهـربـانـی و تـوجـه مـی خـواهـد ، در آغـوشـش بـگـیـر ، نـوازشـش کـن ... خـیـالـش را راحـت کـن کـه هـسـتـی ، جـایـی نـمـی روی ، طـوری رفـتـار کـن کـه اطـمـیـنـان حـاصـل کـنـد زن هـای دیـگـر بـرایـت مـــــــهـم نـیـسـتـنـد !! وقـتـی بـا نـگـرانـی مـسـیـر نـگـاهـت را دنـبـال مـی کـنـد بـرگـرد و بـه لـبـخـنـدی مــهـمـانـش کـن و بـگـو : مـن فـقـط تــــــو را مـی بـیـنـم [گل]

فرنگیس

سلام خدمت شما محمد آقای عزیزم بله دوست خوبموکاملا درست فرمودین عشق همه چیز انسان رو تصاحب میکنه ...[لبخند] خیلیممنونم از حضورگرمتون تشکر[گل][گل]

فرنگیس

سایبان زندگی کجاست ؟چقدر زیبا بود [لبخند][گل] ممنونم از نظرهای زیباتون[قلب]زنده باشین[لبخند][گل]