پرواز2471

بیدار می شوی

به خودت صبح بخیر می گویی

برای خودت چای می ریزی

تکیه می دهی به خودت..

و فکر می کنی..

دلت برای چه کسی باید تنگ می شده است

و فکر می کنی

چرا هیچ کس

آن قدرها که باید خوب نبود

که بی او

این صبح شهریور

از گلویت پایین نرود..

"رویا شاه حسین زاده"

/ 2 نظر / 22 بازدید
مات خدا

خدایا… همراهى تو با من مثل نفس کشیدن است آرام، بى صدا، همیشگى…