پرواز2474

آه، ای شباهت دور

ای چشم های مغرور!

این روزها که جرات دیوانگی کم است..

بگذار باز هم به تو برگردم!!

بگذار دست کم..

گاهی تو را به خواب ببینم..

بگذار در خیال تو باشم..

بگذار..

بگذاریم!!!

این روزها

خیلی برای گریه دلم تنگ شده..!

"قیصر امین پور"

/ 0 نظر / 21 بازدید