پرواز51

قول بده که خواهی آمد

اما هرگز نیا!

اگر بیایی

همه چیز خراب میشود!

دیگر نمی توانم

اینگونه بااشتیاق

به دریا وجاده خیره شوم!

من خو کرده ام به این انتظار

به این پرسه زدن ها

دراسکله وایستگاه!

اگر بیایی؟

من چشم به راه چه کسی بمانم؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
شیوا

فوق العاده . کمتر هستند کسانی که درک این انتظار رو دارند.