پرواز8

یکــ قانونــی هستــ کــه میگه :
تا قــبل از اینکه پــرواز کنی هــر چقدر خواستــی
بتــرس ،
فکــر کن ، شکــ کن ،
دو دل شــو ،
پشیمون شــو
امــا وقتی که پــــریدی
اگــه وسط راه پشیمون شــدی ،
بــازی رو بــاختی . . . !

پرواز

/ 0 نظر / 4 بازدید