پرواز2431

باز آمدم از چشمه خواب،کوزه تر در دستم..

مرغانی می خواندند

نیلوفر وا می شد..

کوزه تر بشکستم..

در بستم

و در ایوان تماشای تو بنشستم..

"سهراب سپهری"

/ 3 نظر / 18 بازدید
فریبا

کفش هایم کو؟؟؟؟؟ چه کسی بود صدا زد سهراب؟

مات خدا

هعـــــــــــــــــــــی روزگار....! عجب آهی بودا....انگار دنیا رو سرم خراب شده!!!!خب در این حد نه!!!! ولی دنیام خراب شده...دارم ترمیمش میکنم..........