پرواز77

تنهایی ها عمیق اند

عمیق

مثل صورت مردگان.

 حلزون ها چقدر تنهایند

به جز آشیانه ی خود همراهی ندارند.

تنهایی ها عمیق اند، آشیانه ی کوچکم!

و تو در خاموشی هایم می درخشی

در آتش و روشنی می درخشی

و من آن قدر دوستت دارم

که فراموش می کنم

زندگی

با بلعیدن زندگان است تنها که ادامه دارد

 "شمس لنگرودی"

/ 0 نظر / 4 بازدید