پرواز63

بی تو پیمودن شب ها شدنی نیست

شب های پراز درد که فردا شدنی نیست

گفتم که برایت بفرستم دل خود را

افسوس که چون نامه دلم تاشدنی نیست..

/ 0 نظر / 4 بازدید