پرواز2418

می دانم

آخر یک روز

خسته میشود از نیامدنش

شوخی که نیست..

مگر آدم

چقدر می تواند نیاید!!

آرش نژادی"

/ 4 نظر / 19 بازدید
raha....

امیدوارم[نگران][نگران]

بانو

گول گناهانم را نخور بهشت بی من شام نمی خورد منوچهر بليده

M@ry@m

خیلی زیبا بود[دست]