پرواز2466

زیبایی ام را پایانی نیست..

وقتی که در چشمان تو به خواب می روم..

و هراس کودکانه ام را از یاد می برم..

در عطری که از تو بر سینه دارم..

چه بی پروا دوستت دارم..

و چه بی نشان تو را گم می کنم..

وقتی که دروغ می گویم..

به زنی که در چشم های من تو را جستجو می کند..

و مردی که هرروز از نام تو می پرسد..

"فرناندو پسوآ"

/ 7 نظر / 22 بازدید
مات خدا

ثانیه ها، روزها حقیرتر از آنند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند…

دریا

روشن است که خسته ام زیرا آدمیان در جایی باید خسته شوند از چه خسته ام، نمی دانم دانستنش به هیچ رو به کارم نیاید زیرا خستگی همان است که هست سوزش زخم همان است که هست و آن را با سببش کاری نیست آری خسته ام و به نرمی لبخند می زنم بر خستگی که فقط همین است در تن آرزویی برای خواب در روح تمنایی برای نیندیشیدن "فرناندو پسوآ" .................................................[گل]

دریا

من در قلبم مثل جعبه‏ای که از پُری درش بسته نمی‏شود تمام جاهایی که بوده‏ام تمام بندرهایی که به آنها رسیده‏ام تمام منظره‏هایی که از پنجره‏ها و دریچه‏ها یا در پستوها در رویا دیده‏ام را جا داده‏ام همه چیز، به اندازه‏ی همه‏ چیز و این بسیار کمتر است از آرزوهایم. ...............................................[گل]

دریا

مایه ی خوشبختی انسانیت است كه هر انسانی فقط آنی هست كه هست. فرناندو پسوا ...............................................................[گل]

دریا

چیزی که دوستش داریم خطایش را نمی بینیم چیزی که دوستش نداریم “دیدن” اش خطاست ...................................[گل]

مات خدا

تو بودی آنسو در انتظار کسی که نمیدانم من اینجا ایستاده بودم محو در نیمرخ زیبایت زیر نمناکی ساده نگاهی که بر تو بود منتظر که بودی عزیز روزهای همیشه ی من؟