پرواز2446

برای فراموشی تو

هیچ راهی وجود ندارد

خودم را

به هر راهی می زنم

روزی با تو رفته بودم..

""فرشادبیات""

/ 6 نظر / 19 بازدید
دریا

وحشت از عشق که نه ، ترس ما فاصله هاست ... وحشت از غصه که نه ، ترس ما خاتمه هاست ... ترس بیهوده نداریم ، صحبت از خاطره هاست ... صحبت از کشتن ناخواسته ی عاطفه هاست ، کوله باریست پر از هیچ که بر شانه ی ماست ... گله از دست کسی نیست ، مقصر دل دیوانه ماست .. ....................................................[گل]

دریا

برای من دوست داشتن آخرین دلیل دانایی است اما هوا همیشه آفتابی نیست عشق همیشه علامت رستگاری نیست ... و من گاهی اوقات مجبورم به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم چقدر خیالش آسوده است چقدر تحمل سکوتش طولانی ست چقدر ... ......................................................[گل]

raha....

و کاش نرفته بودم...[افسوس][نگران]

مات خدا

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا . . .