پرواز71

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ...
نگاهم اما ...
گاهی حرف می زند ،
گاهی فریاد می کشد ...
و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید ...

/ 1 نظر / 4 بازدید
نسترن

چشمها هرگز دروغ نمي گويند باور كن