پرواز49

عاشقانه هایی

که برایت می نویسم

مثل آن چای هایی هستند

که خورده نمیشوند..

یخ می کنند

وباید دور ریخت!

فنجانت را بده

دوباره پر کنم...

  چای

/ 1 نظر / 4 بازدید
موژان

[لبخند] خیییییییلی قشنگه مخصوصا عکسش...