پرواز2417

نمی توانی به کسی بگویی

از دوست داشتن یک نفر خودداری کند..

دوست داشتن

با چیزهای دیگر فرق می کند..

"مارگارت آتوود"

/ 7 نظر / 18 بازدید
فریبا

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سال های سال ، در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های رفته ایستگاه تکیه داده ام...

فرنگیس

به ایوان پر از مهتابت آمدم به خوابت آمدم در باغ های خوابت حوضی بلور دیدم فواره ای در آن آواز می خواند یک خوشه نور چیدم کنار آن حوض آواز مردی دیدم که چهره اش روشن بود مردی که در شیدایی خیلی شبیه من بود. [گل]

فرنگیس

دقیقا دوست داشتن باهمه چیزهای دیگه فرق میکنه به نظرم دوست داشتن یعنی تصاحب شدن فکر و قلبت وسط شخص مخاطب که اراده ی آدم رو از خودش میگیره [لبخند][گل][گل]

فرنگیس

چشم های بسته، بازترند و پلک، پرده ای ست که منظره را عمیق تر می کند بگذار رودخانه از تو بگذرد و سنگ هاش در خستگی ات ته نشین شوند بگذار بخشی زنده از مرگ باشی و ریشه ها به اعماقت اعتماد کنند جنگل، تنها یک درخت است که در هزاران شکل از خاک گریخته است. [گل]

raha....

اگه با تبادل لینک موافقید خبر بدید دوست عزیزممنون[گل]

بانو

در قلب من پیامبری ست که امشب قومش را عذاب می کنند!!! رضا ادهمیان