پرواز52

ماه بالای سر آبادیست

اهل آبادی در خواب است

باغ همسایه چراغش روشن،

من چراغم خاموش

یاد من باشد تنها هستم.

ماه بالای سر تنهایی است

سهراب سپهری

/ 2 نظر / 4 بازدید