پرواز32

باید دوست بدارم

وقتی که زندگی من

هیچ چیز نبود

هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری

دریافتم

باید ، باید ، باید

دیوانه وار دوست بدارم

کسی را که مثل هیچکس نیست

فروغ فرخزاد

/ 0 نظر / 4 بازدید