پرواز2467

من فکر می کنم

که پشت همه تاریکی ها

شفافیت شیری رنگ حیات است..

این راز را

از حفره ی ماه و

روزنه ی ستارگان دریافته ام..

"شمس لنگرودی"

روز شنبه تان بخیر وشادی...

هفته بسیار خوب وپربرکت و شاد و....................

برایتان آرزومندم......

/ 7 نظر / 24 بازدید
๑۩۞۩ فــرنـگیـس ۩۞۩๑

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست… با نگاه “تـــــــــــو” گره از همه چیز باز میشود حتی از دل گره خورده من! [گل]

دریا

من یک جاده ام می آیم بی آن که بیایم می رسم بی آن که رسیده باشم به دور دست جاده نگاه می کنی پیش پای توام شمس لنگرودی ............................................[گل]

دریا

زنده باد بال خدا که فرو می افتد و درست روی شانۀ من می نشیند، زنده باد! زنده باد آفتاب سحر که سرش را می چرخاند، پیدایت می کند و تلالو اولش را برای تو پست می کند، زنده باد! زنده باد دفتر مشق من که بین این همه کاغذ فقط برای تو شعر جذب می کند، زنده باد! زنده باد سنگ های خیابان که بین این همه کفش فقط از کفش تو عکس می گیرند و برای عارفان برهنه پای روز جزا می فرستند. زنده باد عشق تو محبوبم زنده باد که خیالم را آن قدر دور می برد که برای حیات این مردم معنایی پیدا کند. آی زندگی، دیدی چه سرت آوردیم. .........................................................[گل]

دریا

این شعرها که بوی سکوت می دهند از غیبت لب های توست کلمات مثل زنجره های خشکیده ی تابستانی از معنا خالی شدند و در انتظار مورچه هایند توشه بار زمستانی شان را در حفره ی تاریک خالی کنند – اندوهی که سرازیر می شود در سینه ی خاموش من. ....................................................[گل]

نسیم

شنبه ی شما هم به شادی[تایید][قلب]

انسان

به همچنین[گل]توکل به خدا

مات خدا

باران فقط همین جایی از قصه که من ایستاده ام می بارد دو قدم آن طرف تر دو قدم این طرف تر همیشه آفتاب است!