پرواز2454

یک دقیقه سکوت برای سادگی های شیرین کودکی مان

که هرگز باز نخواهد گشت..

/ 7 نظر / 22 بازدید
فرنگیس

الهی بمیرم چقد بچه ها ساده ان به خدا [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] ای جان طفلی ..[قلب][قلب]

ستایش

خوشحال میشم بهم سربزنید...

نسیم

[دست]

انسان

[دست][دست]عالییییییییییی عکس و نوشته