پرواز80

هرگززبانش کوک نشد !
به آنچه
گوش من ، محتاج شنیدنــش بود . . . !

محمد ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱