پرواز74

چشــــم هایم را به بیمارســــتان می برم
نمی دانم چه مر گشـــــان شـــــده!
هر شبـــــ در خوابــــ
خودشان راخیسـ می کننـــد.............

محمد ; ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱