پرواز73

فردا یک فکر است نگرانش نباش دیروز یک خاطره بود حسرتش را نخور و اما امروز
یک هدیه است قدرش را بدانمشغول تلفن

محمد ; ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩۱