پرواز71

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم ...
نگاهم اما ...
گاهی حرف می زند ،
گاهی فریاد می کشد ...
و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید ...

محمد ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱