پرواز66

خواب دیدم
پرستویی در آسمان
به دنبال لانه اش می گشت
و نمی دانست
کسی جز باد نمی داند
انتهای آسمان کجاست

محمد ; ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱