کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز65

فکــر می کــردم
در قلب تــ ـــ ـــو
محکومم به حبــس ابد!!
به یکبــاره جــا خــوردم ...
وقـــتی
زندان بان برســـرم فریاد زد:
هــی..
تــو
آزادیـــــ!
.
.
.
و صـــدای گامهای غریبهـــ ای که به سلـــول من می آمـــد !!..

   + محمد ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
comment نظرات ()