پرواز64

ویکتور هوگو:

امید در زندگی انسان آن قدر

اهمیت دارد

که بال برای پرندگان

 

محمد ; ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱