کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز62

آدمـ هـا کـه " عــوض " می شـونـد ...
از " سـلام " و " شـب بـخیـر " گـفتـنشان
مـی شود ایـن را فـهمیـد !
از " حـرف هـا " و " نـگاه هـا "
از گـودال هـای ِ عـمیـقی کـه
بیـن ِ تــو و خـودشان می کـنـند
و تـویـش را پُــر از دلیـل مـی کُنـند .

   + محمد ; ٢:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
comment نظرات ()