کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز61

چــه ساده و کوچک اســت آن کســی کــه بــه خود مغــرور است...
چــرا کـــه نمی دانــد بعــد از بــازی شطرنــج،
شــــاه و سـربــاز هـمــه در یک جعبــه قــــرار می گیرنـــد...مشغول تلفن

   + محمد ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩۱
comment نظرات ()