پرواز56

 وقتی میخواهمت و نیستی...
هیچ اتفاق تاریکی نمی افتد
فقط
من...!!!
ذره
ذره...
آب می شوم...!!نگران

محمد ; ٩:٤٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱