پرواز55

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم….
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان

محمد ; ۸:٢٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۸ بهمن ۱۳٩۱