پرواز49

عاشقانه هایی

که برایت می نویسم

مثل آن چای هایی هستند

که خورده نمیشوند..

یخ می کنند

وباید دور ریخت!

فنجانت را بده

دوباره پر کنم...

  چای

محمد ; ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱