کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز3

بـــرف مـــے بـــارد بـــﮧ آخــــــر خـــیـابـــان رســـیـــده ام . . .

پـــشـــت ســـــــــرم را نـــگــــــاه مــــــے کـــنـــم . . .

و ردپــــــاے تـــنـــهــــــایــــــے ام را مــــــے بـــیـــنـــم . . .

کــــــﮧ از دور دســــــت هــــــا شــــــروع شــــــده اســــــت . . .

   + محمد ; ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٢ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()