کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز39

آرامشـــے مــےخواهم

خلوتــــے مــےخواهم

تــو باشــے و مـטּ
در کنار هم

تو سُکوت کنــــے و مَــטּ گوش کنم

و مـטּ آرام بگویم تو را دوست دارم و تو گوش کنــے

و آرام بگوئــے .. مـטּ هم

و شرم ِ زیبائــے را بر گونــہ ے تو ببینمخجالت

   + محمد ; ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()