کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز35

کم سرمایه ای نیست ؛
داشتن آدمهایی که حالت رابپرسند !
ولی ...
از آن بهتر داشتن آدمهاییست ،
که وقتی حالت را میپرسند ؛
بتوانی بگویی :
... خوب نیستم ...

   + محمد ; ۱٠:٢٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۳٠ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()