کلبه ای در باد

آبی باش مثل آسمان

پرواز26

آدم هـآـﮯ ایـטּ سـرزمـیـטּ ســـردنـــد....

نــگــآه هــآیـــشــآטּ حـــرفــهــآیـــشـــآטּ

هـمـﮧ بـوی سـردی مـیـدهـد

عــشــقـ در ایـטּ سـزمیـטּ

بی مـعـنـآسـتــ

فـقط محـبـتشـآטּ ایـטּ

اسـتـ ڪﮧ

بـرآﮯ زخـمـ هآیـتـ

نمــڪـدآטּ مـﮯ آورند

هـمـیـטּ...

   + محمد ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳٩۱
comment نظرات ()