پرواز20

حوصله کن

پایان کتاب را با هم خواهیم خواند.

حالا بخواب

تا فردا صبح

فرصت برای گریستن بر این روزگار

بسیار است.

سید علی صالحی

محمد ; ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ دی ۱۳٩۱