پرواز16

گوشـهایمـ را می گیرمـ.....
چشمـــــــ ــهایمـ را می بنــــدم...
و زبانـــ ــمـ را گــــــــ ـاز می گیــــرم..
ولیــــــ...
حریــــــ ــف افکارم نمی شومــــ..
چقــــدر دردنـــــ ـــــــ ـآک است ....
فهمیـــــــــدن...!!!

    چتر

محمد ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱